Chakrasystemet

Den traditionella yogan innefattar även tanken om att allt levande genomströmmas av prana, livsenergi.

Chakrasystemet är en viktig del av yogans uråldriga läror. Där grunderna utgår ifrån att livsenergin(prana) flödar i energikanaler genom kroppen. Och att det finns sju chakran där energikanalerna möts. Varje chakra har sina egna specifika egenskaper och genom att hålla energiflödena i våra chakran balanserade uppnår vi harmoni samt fysisk hälsa.

Chackran:

  • Sahasrara (kronchakrat). Ligger mitt uppe på hjässan. Står för enhet, upplysning och är sätet för själen. Obalans i detta chakra kan ge en känsla av likgiltighet, medans balans ger tillit till att livet ger det som man behöver. Färgerna är vitt, violett och guld. Mantrat är Om. Körteln som påverkas av kronchakrat är tallkottskörteln.
  • Ajna (tredje ögat) Sitter mitt i mellan ögonbrynen. Står för intuition och inre seende. Men även för intelligens, logik, fantasier och kreativitet. Överaktivitet ger huvudvärk. Chakrats färg är indigoblå. Mantrat är Om.
  • Vishuddha  (halschakrat) Sitter mitt på halsen. Står för kommunikation och för förmågan att uppskatta och lära sig av livets olika skeenden. Obalans i chakrat kan ge halsinfektioner, förkylningar och sköldkörtelproblem. Korresponderar med skuldror, hals, tänder och nacke. Representerar även ärlighet och har mantrat Ham. Förknippas med färgen blå.
  • Anahata (hjärtchakrat) Sitter mitt i bröstet i höjd med hjärtat.