Medicinsk yoga

Yogan har praktiserats i över 5000 år och nu har även svenskarna fått upp ögonen för yogans positiva hälsoeffekter. Med hjälp av olika kroppsställningar och andningsövningar balanseras kroppens funktioner, i denna yogaform som är speciellt utformad för att hjälpa kroppen att läka.

Den medicinska yogan är sprungen ur kundaliniyogan. Och är numera ett erkänt terapeutiskt hjälpmedel som används inom den konventionella sjukvården. Ett flertal studier har gjorts på bland annat Danderyds sjukhus, där det har konstaterats att medicinsk yoga förbättrar hälsan vid en rad olika hälsoproblem. Människor som har problem med till exempel högt blodtryck, stress, ryggbesvär, sömnbesvär, Parkinson och ångest brukar i allmänhet må mycket bättre av yoga. Det är även en bra metod att använda sig av i förebyggande syfte eller för att öka det allmänna välbefinnandet.

Den medicinska yogan består av en stor mängd olika övningar som är indelade i åtta grupper. Varje pass består av fysiska övningar i kombination med andnings- och koncentrations övningar. Man utgår alltid ifrån varje individs förmåga. Vilket gör att nästintill alla kan utföra medicinsk yoga. Svårt sjuka eller handikappade kan utföra övningarna sittande. Passen är korta och kombineras med meditation för uppnå största möjliga effekt och balansering.

Positiva hälsoeffekter:

  • Förbättrad muskelstryka
  • Mental och känslomässig balans
  • Sänker nivåerna av stresshormonet kortisol.
  • Sänker blodtrycket
  • Ökar musklernas smidighet.
  • Förbättrar kroppens syresättning.
  • Ger ökad kroppskännedom
  • Ger ökad vitalitet och stärker koncentrationsförmågan.
  • Förbättrar sömnkvaliteten.

Medicinsk yoga går utmärkt att utföra själv hemma när man har lärt sig övningarna ordentlig. Allt som behövs är en yogamatta eller en stol.