Naprapat kan vara vägen till en frisk och välmående kropp

Smärta och värk i kroppen drabbas vi alla av någon gång, i vilken grad beror på olika saker så som gener, stressig vardag eller dålig livskvalitet rent generellt. Faktum är att var tredje svensk drabbas av ryggont varje år, något som talar för att vi människor helt enkelt inte är byggda för att sitta stilla på en stol dagarna i ända.

Det kan vara ryggskott, lumbago, ischias eller diskbråck, men det finns ingen fastställd orsak till något av problemen. Åldern spelar så klart en ganska betydande roll, ju äldre vi blir desto tuffare får kroppen det att orka och hålla igång leder och muskler. Där utöver finns det alla olika typer av anledningar till värken som i många fall kan påverka ens vardag negativt i allra högsta grad.

Ett återkommande tips från läkare är att snabbt ta itu med problemet, det kan handla om att få bli undersökt för att se var värken kommer från eller ta hjälp av en duktig naprapat. Något du kan läsa mer om här. Det sistnämnda är en rekommenderad metod och innebär behandling främst med händer för att lindra muskel- och ledbesvär. I Sverige ingår alla legitimerade naprapater i hälso- och sjukvården och är därför en ansedd teknik och behandling.

Även naprapaten försöker komma till sikt med patientens besvär och vad som ligger bakom värken. Som en rad i detta kan naprapaten exempelvis se över patientens arbetsställning eller vardagssysselsättning. Därefter skapar naprapaten ett individuellt upplägg så som träningsprogram eller råd gällande livsstil, med syftet att minska patientens besvär.

Tack vare de medicinska kunskaper en naprapat besitter kan denne se över vilka behandlingsalternativ som gynnar patienten mest och på så vis remittera till någon annan vid behov.