Rena dig själv

Det finns många sätt att rena sig själv. Det kan till exempel handla om att förlåta sig själv, någon annan person, sin religion eller slumpen för något som tidigare inträffat i livet, för att på så vis kunna gå vidare oförhindrat med ditt liv. I ett sådant exempel talar vi främst om psykiskt rening eller själslig rening. En annan typ av rening är den rent fysiska. Det är också den typ av rening vi denna gång valt att inriktat oss på.

All rening av kropp och själ har ett samband. Hjärnan är ett kraftfullt verktyg och kan ensamt förstöra vårt välbefinnande och ge negativa symptom på din kropp även om kroppen i sig faktiskt befinner sig topptrim och är helt frisk. På ett liknande sätt kan en nedbruten och sjuk kropp sätta vår hjärna och medvetande i obalans. Vi lever med andra ord i symbios med våra sinnen och fysiska kroppar och måste ta hand om helheten för att i slutändan må så bra som möjligt och komma till frid med oss själva.

När det kommer till att fysiskt ta hand om oss själva kan man spalta upp följande punkter som är av extra vikt.

  • Avstå från droger som tär på kroppen
  • Se till att utföra någon form av fysisk aktivitet/träning
  • Ät och drick nyttigt
  • Låt din kropp få tillräckligt med vila och sömn

Om man verkligen är fast besluten att påbörja en själslig och kroppslig resa har man beroende på vem man tidigare varit som person mer eller mindre att jobba med. En flitig användare av alkohol, snus och tobak, för att inte tala om andra droger, behöver finna vägar att få bukt med dessa.

Den som i princip aldrig rört på sig, måste helt tänka om och försöka hitta någon eller några former av fysiska aktiviteter som man kan tänkas att regelbundet utföra. Att man rör på sig i någon mån är livsviktigt, både för många av kroppens organ men också för ditt psykiska välbefinnande. Det motverkar bland annat hjärtsjukdomar och depression.

Att man måste se över vad man stoppar i sig är de flesta medvetna om, men väljer aktivt att strunta i det. Om du känner dig helt bortkollrad över vad du bör stoppa i dig rekommenderar vi dock att du tar kontakt med en dietist.

Den kända psykologen Maslow slog redan på sin tid fast några kritiska punkter som som människan behöver för att må och fungera bra. I botten (alltså inom den viktigaste kategorin) finner vi bland annat sömn. Vila är helt enkelt kritiskt för människan, då det är under sömnen vi hjärnan får tid att processa information och att återhämta sig tillsammans med resten av kroppen.