Sinnesro på arbetet

Det är inte så vanligt att man kopplar ihop sinnesro med arbetet eller någon form av avkoppling. Arbetet brukar vara en stressig plats. Men du kan hjälpa till att göra din arbetsplats bättre och lugnare!

Tänk efter hur många timmar om året som du spenderar på jobbet. Det är klart att man ska trivas och känna sig trygg på en plats där man spenderar så mycket tid!

Vänd dig först till skyddsombudet och se hur rutinerna för företaget ser ut. Man brukar säga att arbetet ska se till att det finns rutiner på hur man ska hantera krissituationer. Här ingår att alla vet hur man tar sig ut om det uppstår en brand och att nödutgångarna är tydligt markerade. Det kan också innebära att alla anställda sig ska gå kurs i första hjälpen och HLR för att kunna rädda varandras liv, om en sådan situation skulle uppstå. Problem med hjärtat är trots allt en av västvärldens folksjukdomar.

Skyddsombudet har också skyldighet att överse arbetsplatsen och rapportera till arbetsgivare som så klart har det huvudsakliga ansvaret. Det finns många stadgar som en arbetsplats ska uppfylla i form av säkerhet och hälsa gentemot sina anställda. Om en person sitter vid en dator hela dagen ska denna helst ha ett höj- och sänkbart skrivbord, samt uppmanas att ta en paus varje timme från datorarbetet.

Men bakom alla regler och förbättringar kan det även finns själsliga och psykiska saker som kan förbättras. Du som lätt blir störd under arbetsdagen kan exempelvis efterfråga en lugnare arbetsmiljö. Kanske man introducera arbetsplatsen för yoga och ta ett pass tillsammans, en gång i veckan? Yoga kan minska stress och smärta, samt så tränar man  samtidigt kroppen vilken sinnet alltid mår bra av.

Finns det problem inom arbetsgruppen kan det leda till dålig stämning och att någon eller alla mår dåligt. Dessa saker ska utredas så att alla kan arbeta som en enhetlig grupp. Bråk och smutskastning hör inte hemma på en bra och lugn arbetsplats.