Torametoden

Torametoden är en form av psykoterapi och är till för den som är intresserad av att nå ökad självinsikt med hjälp av olika metoder som är både praktiska och teoretiska.

DuvaTorametoden går ut på att arbeta med hela sin kropp och sitt sinne. Målet är att överbrygga den splittring man kan känna inom sig själv genom att bygga broar i sitt inre och se helheten. Är man hel inombords påverkar detta också hur man är gentemot andra. Människan ses inom Torametoden som en ande som bor i en kropp. Andens redskap är kroppens samtliga sinnen och förmågor, där alla delar är lika väsentliga för att nå harmoni och balans.

Syftet med torametoden är att man ska öppna upp sig i sin helhet med hjälp av olika tekniker som yoga, styrd dagdröm, bild, meditation och samtal.

Torametoden hämtar inspiration från det som kallas för torah yoga som kombinerar yoga med judisk visdom, filosofi och mysticism, därav namnet Tora, vilket ju är namnet på den judiska bibeln. Amerikanskan Diane Bloomfield är en av de ledande inom torah yoga och fick inspiration till den formen av yoga när hon besökte Israel, där hon ansåg sig få en bättre förståelse för judendomen när hon inkorporerade läran tillsammans med yoga.